* Echt Rotmarderhaar Serie 4100 / 4600 / 4700 / 4800 / 4900

4100/... Spitz

Echt Rotmarderhaar / * Künstler- Spitzpinsel / * lackierter...

4600/... Spitz

Echt Rotmarderhaar / * Künstler- Spitzpinsel / * lackierter...

4700/... Flach

Echt Rotmarderhaar Künstlerpinsel / * Flachpinsel / * lackierter...

4800/... Spitz

Echt Rotmarderhaar Künstlerpinsel / * Spitzpinsel / * lackierter...

4900/... Katzenzunge

Echt Rotmarderhaar Künstlerpinsel / * lackierter Holzstiel ca....

Unsere Bestseller